PŘEPRAVA / POŠKOZENÍ PŘI PŘEPRAVĚ

1. Na zboží nabízené v internetovém obchodě https://deerhorn.pl/ se vztahuje záruka výrobce v délce 24 měsíců a je pojištěno po dobu přepravy (pouze kurýrní zásilka objednaná obchodem DEERHORN MEBLE).

2 Výrobky jsou doručovány po celé zemi kurýrními společnostmi. Přeprava se provádí pouze v rámci Polska. Zboží je dodáváno v nových pevných kartonových obalech. Kurýr balíky nepřiváží. Zásilky nábytkových sestav se odesílají podle počtu balíků na paletách. Dodávky se uskutečňují od pondělí do pátku od: 8:00 – 16:00. Přesný čas doručení není možné stanovit, případně můžeme takový požadavek zaslat kurýrní společnosti. V den odeslání je odeslán e-mail potvrzující převzetí zásilky kurýrem. Pokud zásilka není přijata, je vrácena zpět do skladu společnosti DEERHORN MEBLE, kde čeká na vyzvednutí kupujícím nebo na další odeslání. Náklady na vrácení a opětovné odeslání nese kupující.

UPOZORNĚNÍ: Dodávka nábytku se provádí bez zvedací služby. Kurýr není povinen vnášet balíky/balíky/palety do bytů/domů. V případě bytových domů kurýr nevnáší balíky/balíky/palety do schodišťových prostor. Zásilky umístěné na paletě jsou doručeny na místo, kde to umožňují technické podmínky. Pokud zásilka není přijata, je vrácena zpět do skladu společnosti DEERHORN MEBLE, kde čeká na vyzvednutí kupujícím nebo na další odeslání. Náklady na opětovné odeslání nese kupující.

(3) Náklady na dodávku sestávající z několika produktů jsou součtem nákladů uvedených u jednotlivých produktů, pokud se na dopravu v daném období nevztahuje AKCE.

4. na vyžádání (e-mailem) vám zašleme číslo zásilky, pomocí kterého můžete sledovat zásilku na webových stránkách kurýrní společnosti. Společnost DEERHORN FURNITURE neodpovídá za zpoždění dodávky způsobené zaviněním kurýra.

Všechny zásilky zasílané naším kurýrem jsou pojištěny proti poškození během přepravy. Veškerý nábytek v našem skladu je kontrolován ve dvou fázích přípravy k expedici. Každý námi zaslaný předmět je pojištěn do plné hodnoty. Zboží, které vám zasíláme, je nové, originálně zabalené ve strečové fólii a kartonových krabicích. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za zásilky vyzvednuté z našeho skladu externími dopravci, které si zákazník objednal individuálně nebo které přepravují třetí strany.

5. kupující má PRÁVO zkontrolovat vnější stav zásilky při jejím převzetí. Pokud je obal poškozen (má oděrky, záhyby, díry apod.), má kupující rovněž právo zkontrolovat stav nábytku uvnitř zásilky v okamžiku doručení. V případě poškození obalu lze obsah zásilky zkontrolovat před podpisem převzetí.

Pokud má kupující výhrady ke stavu zásilky, měl by při podpisu převzetí zásilky vlastnoručním podpisem napsat vedle svého podpisu “převzato s výhradou” nebo odmítnout zásilku převzít.

Důležitým varovným signálem je červená (kurýr DPD) nebo žlutá (kurýr DHL) páska kurýrní společnosti nalepená na zásilce. Znamená to, že zásilka je během přepravy POŠKOZENÁ. POZNÁMKA: Takovou zásilku je lepší nepřijímat.

V případě jednotlivých balíků, i když obal není viditelně poškozen, může být poškozen i nábytek uvnitř, např.: praskliny a zlomy způsobené nárazem nebo tlakem, proto by měl být obsah balíku zkontrolován za přítomnosti kurýra nebo bezprostředně po jeho odjezdu.

6 Kurýr je povinen do 7 dnů od doručení zásilky sepsat protokol o škodě (§ 74 odst. 3 přepravního zákona), na jehož základě může přepravní společnost uplatnit reklamaci. Praxe kurýrních společností je však taková, že pokud nebyl sepsán protokol při převzetí zásilky (s přesným datem převzetí zásilky), je taková reklamace kurýrní společností zamítnuta s odůvodněním, že zásilka mohla být poškozena již po doručení zákazníkovi.

Pokud při kontrole obalu vznikne podezření, že je obsah obalu poškozen, můžete postupovat třemi způsoby:

a) Kupující je povinen před podpisem převzetí zásilky kurýrovi prohlásit, že zásilku od kurýra nepřebírá. Kurýr zásilku převezme k nám, kde ji zkontrolujeme a v případě poškození ji vyměníme za novou a znovu odešleme.

b) Kupující zásilku převezme (je důležité, aby převzetí podepsal “s výhradou”) a kurýr sepíše protokol o škodě (je důležité, aby tak učinil v den doručení zásilky), který je podkladem pro reklamaci kupujícího u kurýrní společnosti. Kupující podá reklamaci u kurýrní společnosti a je to kupující, kdo je odškodněn.

c) Kupující zásilku převezme (je důležité, aby převzetí podepsal “s výhradou”) a kurýr sepíše protokol o škodě (je důležité, aby se tak stalo v den doručení zásilky). Protokol je třeba zaslat naší společnosti e-mailem spolu s fotografiemi poškození a fotografiemi každé strany BALÍKU. Naše společnost podává reklamace svým jménem a zákazníkovi je zasláno nové zboží, které je na fotografiích zobrazeno jako poškozené.

7. Takové poškození je třeba neprodleně nahlásit do 3 dnů od převzetí zásilky na adresu: [email protected]. Spolu s hlášením je třeba zaslat fotografie poškozeného NÁBYTKU, OBAL z poškozené strany a protokol o poškození sepsaný kurýrem, který zásilku doručil.

8 V případě poškození nábytku je nutné zachovat původní obal a přepravní doklady (připevněné k obalu), aby bylo možné připravit nábytek nebo jeho součásti k bezpečnému vrácení.

(9) Po obdržení dokladů a posouzení poškození na základě fotografií nebo vráceného nábytku bude zástupce prodejny informovat zákazníka o dalším postupu. V závislosti na stupni poškození zašle výrobce nový kus nábytku. V některých případech (nábytek na míru) je nutné před odesláním nového prvku vrátit poškozený díl, na jehož základě bude vyroben nový prvek.

10. Od data předání zásilky kurýrovi ze skladu společnosti DEERHORN MEBLE není možné měnit doručovací adresu. Pokud zásilka nebude vyzvednuta a bude muset být odeslána znovu, budou náklady na dopravu účtovány znovu a v případě bezplatné dopravy budou náklady na dopravu účtovány podle tarifu kurýrní společnosti.

(11) Ustanovení těchto pravidel se vztahují na spotřebitelský prodej a ve zvláštních případech stanovených zákonodárcem na prodej související s podnikáním. Záruka 24 měsíců se vztahuje pouze na prodej spotřebitelům. Na nákupy přímo související s vaší podnikatelskou činností se vztahuje 12měsíční záruka a nevztahují se na ně předpisy týkající se spotřebitelského prodeje, tj. vztahuje se na ně úplná výluka ze záruky v souladu s ustanoveními občanského zákoníku.